• Pågående rikskonferens

  Idag har SvAfs årsmöte genomförts. Ida Hansson och Anna Kennryd avtackades för sin tid i styrelsen. Tack! De nya ledamöterna som valts in är Henrietta Nilsson, Audium Stockholm och Elisabet Sundewall Thorén, Eriksholm research centre i Danmark. På årsmötet klubbades bl a bifall om styrelsens proposition om förslag på uppdatering av föreningens stadgar. För att …

  Läs mer
 • HUSK användarutbildning

  En användarutbildning i Hörselskadade Utvecklar Säker Kommunikation (HUSK) äger rum 4-5 oktober på Rosenlunds sjukhus i Stockholm. Kursen vänder sig till personer som arbetar inom Hörselvården. Mer information finns på kursens hemsida.

  Läs mer
 • Medlemsavgift 2016

  Medlem – men inte fått fakturan för 2016? Har du kanske bytt emailadress under året, eller har fakturamailet kommit på avvägar av någon annan anledning?

  Kontakta medlemsansvarig Petra Herrlin, medlem@svaf.nu, så får du en ny faktura!

  Läs mer
 • Hörselforskning 2016

  Konferensen Hörselforskning 2016 anordnas i Linköping 26 maj 2016 av Hörselforskningsfonden och HRF. Under dagen delar man även ut Stora Hörselpriset till en forskare som har gjort betydande forskningsarbete inom hörselområdet.

  Läs mer