Hedersgaffeln

Hedersgaffeln
 \  foreningen  \  Hedersgaffeln

Hedersgaffeln

Hedersgaffeln

Finns det någon Du känner som gör ett bra jobb och som Du vill ska uppmärksammas med en Hedersgaffel? Nominera till SvAfs pris Hedersgaffeln!

Kriterierna är att personen måste vara legitimerad audionom och medlem i SvAf. Varför är just denna person värd att uppmärksammas? Sänd namn och motivering till info@svaf.nu. Vinnaren presenteras normalt sett under årets rikskonferens. Kriterier/policy finns att läsa här.

Vinnaren utses av SvAfs styrelse.

Nominering till 2022 års pristagare Sara Jansson:

Sara jobbar som audionom på audionommottagningen i Jönköping. Hon har självständigt grundat ett nytt arbetsteam i region Jönköping som kallas för professionsteamet. Syftet med detta team är att stärka audionomers professionella kompetens och främja det vidare lärandet inom arbetslivet som audionom. Som ett första steg riktar sig detta på lokal nivå men Sara har som ambition att arbetet på lång sikt även skall gynna hela audionomkåren nationellt. Sara besitter oerhört värdefull kunskap och erfarenhet kring rehabilitering av personer med hörselnedsättning och har en unik förmåga att skapa förtroende hos sina patienter. Sara har specialiserat sig inom en av de patientkategorier där vårt arbete som audinomer är extra betydelsefullt – nämligen personer med grav hörselnedsättning. Hon har i sitt arbete med denna patientgrupp gjort en oerhört stor skillnad för väldigt många patienter. Sara är mycket generös med att dela med sig av sin kunskap och är en otroligt omtänksam och varm person med ett brinnande engagemang för hörselfrågor. Sara är alltid frikostig med att ge uppskattning och beröm till sina kollegor och nu är det dags att hon får en stor hyllning tillbaka. Sara har haft ett tufft år bakom sig med bland annat sjukdom inom familjen, trots detta har hon fortsatt att arbeta med samma drivkraft och hängivenhet. Sara är helt klart en mycket värdig vinnare av hedersgaffeln 2022.”

Vinnare av Hedersgaffeln under de senaste åren har varit:

2022 Sara Jansson, Jönköping

2020 Anneli Holmgren, Sundsvall

2019 Kristina Nilsson, Karlshamn

2018 Ulla Landgård, Västerås
2017 Ann-Marie Andela, Mölndal

2016 Elisabeth Gustafves, Falun och Eva Jonsson, Växjö
2015 Marie Öberg, Linköping
2014 Margareta Ekström, Lund
2013 Jonas Brännström, Malmö
2012 Håkan Börjesson, Göteborg
2011 Lena Johansson, Växjö
2010 Annika Eliasson, Luleå
2009 Ingbritt Bergquist, Jönköping