Forskning

Forskning
 \  utbildning  \  Forskning

Forskning

Forskning

Disputerade audionomer
Det finns i dagsläget 18 st audionomer som har disputerat i Sverige. Här finns en lista (senast uppdaterad 171020). 19 oktober 2017 disputerade Renata Bogo vid Karolinska institutet med avhandlingen ”Longitudinal study of the impact on hearing from aging, genetic background and environmental exposures in male twins”.Mer information om den disputationen finns att läsa här.

Audionomer med docentur
Jonas Brännström, Lund
Kim Kähäri, Göteborg
André Sadeghi, Göteborg
Marie Öberg, Linköping

PhD-Aud Network
Doktorandnätverket ”PhD-Aud Network” startades 2013. Nätverkets första möte hölls i Linköping och har uppmärksammats av Audionomtidningen under 2013. Tack vare Stingerfondens vistelsestipendium hölls sedan det andra årliga nätverksmötet på ön Brac i Kroatien under våren 2014. Årsmötet 2015 hölls i Göteborg. Nästa årsmöte kommer att hållas på ön Brac i Kroatien 2016 samt i Stockholm via Skype. Nätverket har i dagsläget 15 aktiva doktorandmedlemmar och 5 alumner.

Huvudsyftet med nätverket är att samla alla audionomer som är doktorander i Sverige för samverkan, utbytande av erfarenheter, idéer och information, peer-feedback samt för inspiration och socialt nätverkande inom huvudområdet audiologi. Kärnmedlemmarna är aktiva doktorander och för att ytterligare öka möjligheterna för samverkan och kunskapsutbyte inom audiologisk forskning välkomnas även disputerade audionomer som alumner. Utöver detta har nätverket som mål att främja nyrekrytering inom audiologisk forskning genom att bistå med stöd, handledning och erfarenheter till audionomstudenter på grundnivå. Målet är att alla audionomer som är aktiva inom forskning själva ska kunna delta i nätverket som doktorander och medlemmar eller kunna ta del av medlemmarnas erfarenheter, kunskap och kontaktnät. Alla som önskar delta i nätverket är välkommen att ta kontakt, phdaudnetwork@gmail.com.