Forskning

Forskning
 \  utbildning  \  Forskning

Forskning

Forskning

Disputerade audionomer
Det finns i dagsläget 25 st audionomer som har disputerat i Sverige. Här finns en lista:Disputerade audionomer(senast uppdaterad 2021-02-26). Den senaste att disputera var Maria Hoff som den 26 februari disputerade vid Göteborgs Universitet med avhandlingen ”Hearing in early old age: current perspectives”.

Audionomer med docentur
Jonas Brännström, Lund
Kim Kähäri, Göteborg
André Sadeghi, Göteborg
Marie Öberg, Linköping

PhD-Aud Network
Doktorandnätverket ”PhD-Aud Network” startades i Linköping 2013. Nätverket har i dagsläget 15 aktiva doktorandmedlemmar och 9 disputerade audionomer samt 4 master/magisterstudenter. Huvudsyftet med nätverket är att samla audionomer som är doktorander i Sverige för samverkan, utbytande av erfarenheter, idéer och information, peer-feedback samt inspiration och socialt nätverkande inom huvudområdet audiologi. Syftet med nätverket är även att främja nyrekrytering inom audiologisk forskning genom att bistå med stöd, handledning och erfarenheter till audionomstudenter på grundnivå.

Alla som önskar delta i nätverket är välkommen att ta kontakt, phdaudnetwork@gmail.com.