Forskning

Forskning
 \  utbildning  \  Forskning

Forskning

Forskning

Disputerade audionomer
Det finns i dagsläget 18 st audionomer som har disputerat i Sverige. Här finns en lista (senast uppdaterad 171020). Den senaste att disputera var Renata Bogo som 19 oktober 2017 disputerade vid Karolinska institutet med avhandlingen ”Longitudinal study of the impact on hearing from aging, genetic background and environmental exposures in male twins”. Mer information om den disputationen finns att läsa här.

Audionomer med docentur
Jonas Brännström, Lund
Kim Kähäri, Göteborg
André Sadeghi, Göteborg
Marie Öberg, Linköping

PhD-Aud Network
Doktorandnätverket ”PhD-Aud Network” startades i Linköping 2013. Nätverket har i dagsläget 15 aktiva doktorandmedlemmar och 9 disputerade audionomer samt 4 master/magisterstudenter. Huvudsyftet med nätverket är att samla audionomer som är doktorander i Sverige för samverkan, utbytande av erfarenheter, idéer och information, peer-feedback samt inspiration och socialt nätverkande inom huvudområdet audiologi. Syftet med nätverket är även att främja nyrekrytering inom audiologisk forskning genom att bistå med stöd, handledning och erfarenheter till audionomstudenter på grundnivå.

Alla som önskar delta i nätverket är välkommen att ta kontakt, phdaudnetwork@gmail.com.