Styrelsen

Styrelsen

Ordförande
Satu Turunen-Taheri

Enheten för hörselrehabilitering vuxna
Hörsel- och balanskliniken
Karolinska Universitetsjukhuset

118 95 Stockholm
Telefon: 070-368 27 71, 08-616 64 75
satu.taheri@gmail.com

 

 

 

 

Vice ordförande och sekreterare
Mia Gårdhagen

Oticon AB
Löfströms allé 5

172 25 Sundbyberg
Telefon: 0705-862 368
migd@oticon.com

 

 

 

 

 

Medlemsansvarig
Petra Herrlin
ORCA Europe
Maria Bangata 4, 3 tr
118 63 Stockholm
Telefon: 073-989 12 13
medlem@svaf.nu

 

 

 

 

 

henrietta-2016Kassör
Henrietta Nilsson
AudioNova
Gamla Brogatan 36-38
111 20 Stockholm
henrietta.nilsson@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

elisabet-2016Annonsansvarig
Elisabet Sundewall Thorén
Malmö Högskola
205 06 Malmö
elisabet.s.thoren@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Hemsideansvarig
Elin Humlebäck
Hörselenheten
Region Västmanland
info@svaf.nu

 

 

 

 

 

 

Ledamot
Dorota Kuczynska
Arbetsförmedlingen 

Enheten Syn Döv Hörsel
Sturegatan 2, 3tr
172 22 Sundbyberg 
dorotakuczynska@hotmail.com

 

 

 

 

 

Ledamot
Milijana Malmberg
Göteborgs Universitet/
Hörselverksamheten VGR
milijana.lundberg.malmberg@vgregion.se

 

 

 

 

 

 

Ledamot
Anna Jensen Wilhelmsson
Hörselenheten vuxna
Malmö
tiondevagen9@gmail.com