Styrelsen

Styrelsen

Ordförande
Satu Turunen-Taheri
Enheten för hörselrehabilitering vuxna
Hörsel- och balanskliniken
Karolinska Universitetsjukhuset
118 95 Stockholm
Tel: 070-368 27 71, 08-616 64 75
satu.taheri@gmail.com

Sekreterare
Rickard Larsson

Audionommottagningen Mölndal
rickard.larsson@hotmail.se

Medlemsansvarig

Dorota Kucynska

Arbetsförmedlingen, enheten Syn, Döv, Hörsel medlem@svaf.nu

henrietta-2016

Kassör
Henrietta Nilsson
AudioNova
Gamla Brogatan 36-38
111 20 Stockholm
henrietta.nilsson@hotmail.com

Annonsansvarig

Ching Huang
Mottagning Vuxenrehabilitering Rosenlund
Patientområde Öron, näsa, hals, hörsel och balans
Karolinska Universitetssjukhuset 
Stockholm
ching.huang@sll.se 

IT- och kommunikationsansvarig
Anna Jensen Wilhelmsson
Strategisk styrning, område Hörsel, Region Skåne
info@svaf.nu

Ledamot
Milijana Malmberg
Göteborgs Universitet/
Hörselverksamheten VGR
milijana.lundberg.malmberg@vgregion.se

Ledamot
Louise Lautrup Alberoth
Hörselenheten Vuxna Malmö

louise.lautrup.alberoth@gmail.com

Ledamot

Annika Johansson

Gällivare Hörcentral annika.l.johansson@norrbotten.se