Styrelsen

Styrelsen

Ordförande
Satu Turunen-Taheri
Enheten för hörselrehabilitering vuxna
Hörsel- och balanskliniken
Karolinska Universitetsjukhuset
118 95 Stockholm
Tel: 070-368 27 71, 08-616 64 75
satu.taheri@gmail.com

Vice ordförande och sekreterare
Mia Gårdhagen
Oticon AB
Löfströms allé 5
172 25 Sundbyberg
Tel: 0705-862 368
migd@oticon.com

Medlemsansvarig
Dorota Kuczynska
Arbetsförmedlingen
Enheten Syn Döv Hörsel
Sturegatan 2
172 22 Sundbyberg
medlem@svaf.nu


henrietta-2016

Kassör
Henrietta Nilsson
AudioNova
Gamla Brogatan 36-38
111 20 Stockholm
henrietta.nilsson@hotmail.com

elisabet-2016

Annonsansvarig
Elisabet Sundewall Thorén
Audiologiska avdelningen
Skåne Universitetssjukhus
Lund
elisabet.s.thoren@gmail.com

Hemsideansvarig
Anna Jensen Wilhelmsson
Sivantos A/S
info@svaf.nu

Ledamot
Milijana Malmberg
Göteborgs Universitet/
Hörselverksamheten VGR
milijana.lundberg.malmberg@vgregion.se

Ledamot
Louise Lautrup Alberoth
Hörselenheten Vuxna Malmö

louise.lautrup.alberoth@gmail.com

Ledamot
Rickard Larsson
Audionommottagningen Mölndal
rickard.larsson@hotmail.se