Styrelsen

Styrelsen

Ordförande
Maria Hoff
Enheten för audiologi
Göteborgs universitet
maria.hoff@gu.se

Sekreterare
Totte Axelsson
Sivantos A/S
totte.axelsson@signia-hearing.com

Ledamot
Elisabeth Ingo
Linköpings universitet
elisabeth.ingo@liu.se

Kassör
Rickard Larsson
Audionommotagningen Göteborg
rickard.larsson@hotmail.se

Annonsansvarig
Ching Huang
Arbetsförmedlingen, enheten Syn, Döv, Hörsel Stockholm
annons@svaf.nu

IT- och kommunikationsansvarig
Boris Jurisic
AudioNova
Stockholm
info@svaf.nu

Vice ordförande
Milijana Malmberg
Göteborgs Universitet/
Hörselverksamheten VGR
milijana.lundberg.malmberg@vgregion.se

Ledamot
Ann-Katrin Thulin
Hörselverksamheten
Audionommottagningen Vänersborg
ann-katrin.thulin@vgregion.se

Medlemsansvarig

Elpida Saridou
Hörselvården US
Linköpings universitetssjukhus
medlem@svaf.nu