Om Audionomer

Om Audionomer
 \  Om Audionomer

Om Audionomer

Om Audionomer

Legitimerade Audionomer arbetar med hörseldiagnostik, hörselrehabilitering samt förebyggande arbete kring hörselskador. En del går vidare och forskar på området.

För att få reda på mer kan du klicka på arbetsmarknad respektive utbildning/forskning och sedan klicka vidare under de olika menyerna.