Rikskonferensen

Rikskonferensen
 \  foreningen  \  Rikskonferensen

Rikskonferensen

Rikskonferensen

Verksam inom hörselvården och intresserad av att arrangera rikskonferensen? Det är den lokala hörselvården som arrangerar årets Rikskonferens och ett intresse och engagemang från dessa är en förutsättning för att det ska bli lyckat. Skicka ett mail till info@svaf.nu om du vill att rikskonferensen ska genomföras på er ort.

Kommande rikskonferenser
2022 Lidköping, 11-13 maj

Genomförda rikskonferenser de senaste åren
2019 Halmstad, 14-16 maj.
2018 Örebro, TeMA Hörsel, 13-15 mars. 
2017 Uppsala, tillsammans med Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen (SPAF)
2016 Arvika
2015 Malmö/Lund
2014 Stockholm, tillsammans med Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen (SPAF)
2013 Luleå
2012 Linköping
2011 Kalmar
2010 Västerås
2009 Jönköping
2008 Borås
2007 Umeå
2006 Göteborg
2005 Helsingborg
2004 Eskilstuna
2003 Stockholm
2002 Örebro
2001 Tällberg

Genomförda TeMA Hörsel de senaste åren
2018 Örebro
2015 Malmö/Lund
2012 Linköping
2009 Jönköping
2006 Göteborg
2003 Stockholm

TeMA Hörsel genomförs i samarbete med SMAF och STAF.

Orter som genomfört konferensen men där vi är osäkra på vilket år (hör gärna av er om ni vet):
Lycksele