• Sammanfattning från mötet med HRF

  SvAfs representanter som deltog vid mötet med HRF den 2 december lämnar följande sammanfattning:

  Representanter från SvAf:s styrelse hade ett möte med representanter från HRF den 2 december. Vid mötet framförde vi att vi blivit kontaktade av våra medlemmar och att dessa reagerat både positivt och negativt på annonskampanjen. HRF menade att i deras uppdrag

  Läs mer
 • Silverörat och Arnbrinks utmärkelse

  Vid Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) Audiologisk dag i Härnösand 4 november delades Silverörat och Arnbrinks utmärkelse ut. Årets Silverörat tilldelades docent Ann-Christine Gullacksen, pressmeddelandet kan läsas här. Årets Arnbrinks utmärkelse tilldelades Sarah Granberg för sitt avhandlingsarbete ”Functioning and disability in adults with hearing loss: the preparatory studies in the ICF Core sets for hearing loss

  Läs mer
 • Möte med HRF

  SvAf´s styrelse har tagit initiativet till ett möte med HRF för att diskutera åsikter som kommit in angående deras annonskampanj. Detta möte sker istället för en skriftlig respons. På mötet kommer delar av SvAf´s styrelse närvara och man kommer även diskutera samarbetsfrågor. Mötet kommer äga rum i början av december.

  Läs mer
 • Annonskampanj

  Det har kommit in en del kommentarer angående HRFs annonskampanj i Stockholm och Skåne. Vi vill uppmana föreningens medlemmar att höra av sig till oss i styrelsen med åsikter, kommentarer och reaktioner på denna kampanj. Vi i styrelsen planerar att sammanställa dessa kommentarer i en skrivelse.

  Läs mer
 • Minnesanteckningar

  Minnesanteckningar från mötet i Stockholm i lördags 3 okt där SvAfs styrelse och delar av SRAT Audionomernas styrelse närvarade finns nu under Medlemssidor – Arkiv – 2015. Under medlemssidorna finns bland annat också protokoll från styrelse- och årsmöten.

  Läs mer