Valberedningen
Valberedningen

Vid årsmötet 14 mars 2019 valdes en ny valberedning. Den består nu av:

Margareta Edén, Mölndal

Emma Bergström, Mölndal

Linda Granlund, Sunderbyn. Suppleant.