Valberedningen

Valberedningen

Vid årsmötet 12 maj 2016 valdes en ny valberedning. Den består nu av:

Heike von Lochow, Avdelningen för logopedi och audiologi, Lunds universitet
Cecilia Marcus, Hörbart, Stockholm