Valberedningen

Valberedningen

Vid årsmötet 13 mars 2018 valdes en ny valberedning. Den består nu av:

Margareta Edén, Mölndal
Emma Bergström, Mölndal