Föreningen

Föreningen
 \  Föreningen

Föreningen

Svenska Audionomföreningen

Svenska Audionomföreningen, SvAf, är en ideell, fackligt obunden yrkesförening.
Rätt till medlemskap äger den som genomgått eller den som genomgår audionomutbildning. SvAf har cirka 600 medlemmar.

Föreningens syfte/roll

  • Vara språkrör för audionomerna och tillvarata deras speciella intressen.
  • Verka för ökade kunskaper och att i detta syfte bereda tillfällen till information och debatt, utbyta erfarenheter samt att tillvarata medlemmarnas kunskaper.
  • Bevaka och påverka utbildnings- och fortbildningsfrågor som rör audionomyrket.
  • Vara samordnande för audionomernas årliga utbildningsdagar som vart tredje år sker i samarbete med Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF) och Svensk Medicinsk Audiologisk Förening (SMAF).
  • Föreningen är ansvarig för Audionomtidningen som utkommer till föreningens medlemmar fyra gånger per år.
  • I förekommande fall verka som remissorgan i frågor som rör hörselvården.

SvAf representerar i följande instanser:

Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS)
Ordinarie: Mia Gårdhagen, Stockholm
Suppleant: Satu Turunen-Taheri, Stockholm

Nordiska Audiologiska Sällskapet (NAS)
Ordinarie: Satu Turunen-Taheri, Stockholm
Suppleant: Mia Gårdhagen, Stockholm

Nationellt kvalitetsregister för gravt hörselskadade
Margareta Edén, Mölndal

Arbetsgruppen Kliniska riktlinjer
Maria Hoff, Göteborg
Ann-Marie Andela, Mölndal
Sarah Granberg, Örebro
Åsa Skagerstrand, Örebro
Lucas Holm, Lund
Lisa Fredriksson, Piteå
Daniel Vigertsson, Lund (SvAf styrelsen)

Representanter i nya SAME-gruppen

SvAf
Åsa Wintzell Juhlin, Göteborg
Jeanette Hägerström, Stockholm
Elisabet Thorén, Helsingborg (SvAf styrelsen)
Sofie Järlesäter, Uppsala

STAF
Stefan Stenfelt, Linköping
Tomas Tengstrand, Göteborg
Niklas Bergman, Sundsvall
Susanne Köbler, Örebro

SMAF
Elina Mäki-Torrko, Örebro
Karin Stenfeldt, Malmö