• Medel för forskning

  Gunnar Arnbrinks stiftelse har utlyst medel för forskning inom audiologi. Ansökan ska vara inskickad senast 3 september 2017. Mer information finns att läsa här

  Läs mer
 • Remissvar

  SvAfs styrelse har i dagarna skickat in ett remissvar till Socialstyrelsen. Remissvaret gäller Socialstyrelsens förslag till intyg för praktisk tjänstgöring för audionomer utbildade utanför EU och EES. Remissvaret finns att läsa här.

  Läs mer
 • Disputation

  I veckan disputerade Milijana Malmberg vid Göteborgs universitet med sin avhandling ”Aural rehabilitation programs for hearing aid users: Evaluating and clinically applying educational programs, supported via telephone and/or the internet and professionally guided by an audiologist”. Mer information finns att läsa här.

  Läs mer
 • Angående Hjälpmedelsutredningen

  I veckan presenterades Hjälpmedelsutredningen. Med anledning av detta har systemet med Fritt val av hjälpmedel återigen uppmärksammats i media. SvAf skrev för cirka ett år sedan ett remissvar till Socialstyrelsen som relaterar till detta. Remissvaret finns att läsa här. SvAfs styrelse har som plan att direkt efter sommaren påbörja en undersökning bland föreningens

  Läs mer
 • Audiologisk dag 2017

  Svenska Audiologiska Sällskapet, SAS, arrangerar tillsammans med Region Västmanland Audiologisk dag 14 november 2017 i Västerås. Temat i år är ”Erfarenhet som en del av vägledning”. Mer information finns här och programmet finns här.

  Läs mer
 • Hedersgaffeln 2017

  Under Rikskonferensen i Uppsala tilldelades årets Hedersgaffel till Ann-Marie Andela, Västra Götalandsregionen. En intervju med Ann-Marie finns att läsa här. Nomineringen till priset finns att läsa här.

  Läs mer