• Kunskapsdag om skolans ljudmiljö

  Tillsammans med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, ordnar Hörselskadades Riksförbund, HRF, 11 november en kunskapsdag om behovet av en bättre ljudmiljö i skolan.

  Det finns ett antal platser kvar. Medlemmar i SvAf får ett ”sista minuten”-erbjudande. Avgiften är 2000 kr men för medlemmar i SvAf (anges i anmälan) blir priset 1600 kr. Mer information om konferensen finns …

  Läs mer
 • Arbetsgrupp Vidareutbildning – Life long learning

  Under helgen har Svenska Audionomföreningen (SvAf) haft ett styrelsemöte under vilket vi bland annat diskuterade de intresseanmälningar som kommit in angående den nya arbetsgruppen angående Vidareutbildning – Life long learning.

  Vi har prioriterat utifrån att vi önskar ha med representanter från akademisk nivå/lärosäten, styrelserepresentanter, fackförbundsrepresentanter, representant från industrin, privat verksamhet samt från landstinget.

  Utifrån dessa …

  Läs mer
 • Audionomer i nya SAME-gruppen

  Från de ansökningar som kommit in har SvAfs styrelse prioriterat utifrån lång klinisk erfarenhet inom det audiologisk-diagnostiska området, akademisk-/forskningserfarenhet samt skrivarerfarenhet. Utifrån dessa kriterier har vi valt Jeannette Hägerström (Stockholm), Åsa Wintzell Juhlin (Göteborg), Elisabet Thorén (Köpenhamn – styrelseledamot i SvAf, ej närvarande vid diskussionen) och Sofie Järlesäter (Uppsala).…

  Läs mer
 • Åsa Skagerstrand – Audiologist of the year 2016

  Åsa Skagerstrand, leg audionom på Audiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro samt doktorand på Audiologiskt forskningscentrum på samma sjukhus år årets svenska vinnare av priset Audiologist of the year. Mer information kommer sannolikt att läggas upp på denna hemsida.

  Läs mer
 • Reviderade stadgar

  Vid det extrainsatta årsmötet 161001 godkändes propositionen som handlade om revision av föreningens stadgar. Då samma proposition även godkändes vid det senaste årsmötet 160512 börjar den nya revisionen av stadgarna gälla from 161001. Stadgarna finns att läsa här. Syftet med revisionen har främst varit att göra stadgarna tydligare.

  Läs mer
 • Ny SAME-grupp

  Stefan Stenfeldt i Linköping har flaggat för att man avser dra igång en ny SAME-grupp och önskar att ca 2-3 audionomer bör ingå i denna grupp. Känner du dig manad? Skriv en kort motivering med vad just du kan bidra med och inom vilken verksamhet du arbetar idag. Skicka denna till SvAf:s styrelse på medlem@svaf.nu

  Läs mer
 • Hörselrehabilitering i Norden

  ”Nordiskt Audiologiskt Sällskap (NAS), som har över 30 medlemsorganisationer, beslutade år 2014 att genomföra en kartläggning av hörselrehabilitering i Norden. Syftet var att få en bild hur hörselrehabilitering och hörapparatutprovning fungerar i de olika länderna. Rapporten innehåller fem delrapporter från de nordiska länderna samt en sammanfattning.” Rapporterna finns att läsa på NAS hemsida.

  Läs mer