• Medlemsavgift 2019

  Från och med 2019 är medlemsavgiften för ordinarie medlem 350 kr/år. Pensionärer och studenter betalar 175 kr/år. Har du varit medlem under 2018 kommer fakturan i början på januari. Är du inte medlem och vill bli detta fyller du i formuläret bli medlem. Länken finns i övre högra hörnet på startsidan.…

  Läs mer
 • Rikskonferensen för Audionomer 2019

  Varmt välkomna till Halland och Hotel Tylösand, där Rikskonferensen för audionomer 2019 går av stapeln, den 14-16 maj 2019. Som medlem i Svenska Audionomföreningen deltar du i konferensen med ett lägre pris och anger rabattkoden som du hittar under medlemssidorna på SvAf:s hemsida. Är du ännu inte medlem? Klicka på Bli medlem! Anmäl dig till …

  Läs mer
 • Funktionsbegrepp för hörapparater

  2014 var SvAf med och uppdaterade dokumentet Funktionsbegrepp för hörapparater. Detta dokument sammanfattar olika funktioner som kan finnas i en hörapparat för att ge ett gemensamt språk kring hörapparatfunktioner för upphandlingsarbete, professesionen inom hörselrehabilitering/habilitering och för att leverantörerna ska kunna konkurrera på lika villkor/förutsättning.

  Då teknikutvecklingen ständigt går framåt är det dags för en uppdatering …

  Läs mer
 • ”Life Long Learning”

  Nu finns protokoll upplagt från senaste mötet med arbetsgruppen Life Long Learning. Du hittar det under medlemssidorna!…

  Läs mer
 • ”Life long learning”

  Nu finns senaste protokollet från Arbetsgruppen för ”Life long learning” tillgängligt under medlemssidor.…

  Läs mer
 • Rikskonferensen i Halmstad 2019

  Nu finns en webbsida för rikskonferensen i Tylösand, Halmstad 14-16 maj. Där kommer information gällande konferensen och anmälan att publiceras. Du hittar den här.…

  Läs mer
 • Disputation

  Leg audionom Sofie Fredriksson disputerade den 14 juni, vid Göteborgs Universitetidag med sin avhandling ”Hearing-related symptoms among women. Occurrence and risk in relation to occupational noise and stressful working conditions”.  Hon blir därmed den 20 audionomer att disputera. Mer information om genomförda disputationer finns att hitta under sidan Forskning.

  Läs mer
 • Vill du föreläsa på Rikskonferensen nästa år?

  Den 14-16 maj 2019 anordnas Rikskonferensen för Audionomer på hotell Tylösand i Halmstad. Om du är intresserad av att presentera din forskning i form av en föreläsning är du välkommen att skicka in en sammanfattning av ditt ämne till matilda.lindroos@regionhalland.se senast den 30 september.

  Använd gärna rubrikerna Syfte, Metod, Resultat och Diskussion och håll texten …

  Läs mer