• Remissvar till Socialstyrelsen

  SvAf’s styrelse har i veckan skickat in ett remissvar till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att göra en utvärdering och konsekvensanalys av verksamheten med Fritt val av hjälpmedel. Olika förbund/föreningar har fått möjlighet att inkomma med synpunkter. SvAfs remissvar finns att läsa här.

  Läs mer
 • Delaktighet för alla

  ”Delaktighet för alla” – Audiologisk dag 21 november 2016 i Göteborg. I samarbete med Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) och Västra Götalandsregionen. Klicka här för att se programmet.

  Nytt för 2016 är att Svenska Audiologiska Sällskapet beslutat att bjuda 10 studenter på konferensavgiften (ej resor etc) för att stimulera deltagandet. Erbjudandet vänder sig till personer som

  Läs mer
 • Rikskonferensen 2017

  Det är nu klart att nästa års rikskonferens kommer att äga rum i Uppsala 3-5 maj och vara ett samarbete med SPAF (Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen). Arrangör är Hörsel- och balansmottagningen, Akademiska sjukhuset. Vid intresse av att föreläsa på denna konferens, maila Åsa Sahlberg, asa.sahlberg@akademiska.se

  Läs mer
 • Hedersgaffeln 2016

  2016 års Hedersgaffel tilldelades Elisabeth Gustafves, Falun och Eva Jonsson, Växjö.

  Elisabeth Gustafves Hedersgaffeln Eva Jonsson Hedersgaffeln

  Läs mer
 • Pågående rikskonferens

  Idag har SvAfs årsmöte genomförts. Ida Hansson och Anna Kennryd avtackades för sin tid i styrelsen. Tack! De nya ledamöterna som valts in är Henrietta Nilsson, Audium Stockholm och Elisabet Sundewall Thorén, Eriksholm research centre i Danmark. På årsmötet klubbades bl a bifall om styrelsens proposition om förslag på uppdatering av föreningens stadgar. För att …

  Läs mer
 • HUSK användarutbildning

  En användarutbildning i Hörselskadade Utvecklar Säker Kommunikation (HUSK) äger rum 4-5 oktober på Rosenlunds sjukhus i Stockholm. Kursen vänder sig till personer som arbetar inom Hörselvården. Mer information finns på kursens hemsida.

  Läs mer