• Remiss vidareutbildning audionomer

  Svenska Audionomföreningen har med stöd av sina medlemmar under 2016 påbörjat ett projekt som syftar till att utveckla ett styrsystem för att systematiskt poängtilldela audionomers vidareutbildning och därmed stärka yrkesgruppens kompetens. Projektet kallas för ”Life-long Learning” och en arbetsgrupp som fått namnet ”Arbetsgruppen för vidareutbildning” har tillsatts. Under hösten 2017 har en remiss utarbetats i

  Läs mer
 • Medel för forskning

  Gunnar Arnbrinks stiftelse har utlyst medel för forskning inom audiologi. Ansökan ska vara inskickad senast 3 september 2017. Mer information finns att läsa här

  Läs mer
 • Remissvar

  SvAfs styrelse har i dagarna skickat in ett remissvar till Socialstyrelsen. Remissvaret gäller Socialstyrelsens förslag till intyg för praktisk tjänstgöring för audionomer utbildade utanför EU och EES. Remissvaret finns att läsa här.

  Läs mer
 • Disputation

  I veckan disputerade Milijana Malmberg vid Göteborgs universitet med sin avhandling ”Aural rehabilitation programs for hearing aid users: Evaluating and clinically applying educational programs, supported via telephone and/or the internet and professionally guided by an audiologist”. Mer information finns att läsa här.

  Läs mer
 • Angående Hjälpmedelsutredningen

  I veckan presenterades Hjälpmedelsutredningen. Med anledning av detta har systemet med Fritt val av hjälpmedel återigen uppmärksammats i media. SvAf skrev för cirka ett år sedan ett remissvar till Socialstyrelsen som relaterar till detta. Remissvaret finns att läsa här. SvAfs styrelse har som plan att direkt efter sommaren påbörja en undersökning bland föreningens

  Läs mer