• NAS 2018

  Den 6-8 juni 2018 kommer NAS (Nordic Audiological Society) konferens gå av stapeln i Reykjavík på Island. Om man vill veta mer finns information på konferensens webbsida.

  Läs mer
 • Information efter TeMA Hörsel

  Vid SvAfs årsmöte valdes Milijana Malmberg och Anna Jensen Wilhelmsson in i SvAfs styrelse. Samtidigt avgick Daniel Vigertsson. Som nämndes under konferensen finns flera aktiva arbetsgrupper med koppling till SvAf. Information från dessa finns att läsa under Medlemssidorna.
  Under bankettkvällen delades årets Hedersgaffel ut till Ulla Landgård, Hörselenheten Region Västmanland. 

  Nästa år anordnas rikskonferensen i

  Läs mer
 • Disputation

  Leg audionom Åsa Skagerstrand disputerade idag, 9 mars, vid Örebro Universitet med sin avhandling ”Perception of disturbing sounds: Investigations of people with hearing loss and normal hearing”.  Mer information om genomförda disputationer finns att hitta under sidan Forskning.…

  Läs mer
 • Nominera till Hedersgaffeln

  Det är hög tid att skicka in en nominering till Hedersgaffeln. Deadline är 1 februari. Skicka in en nominering till info@svaf.nu. Priset delas ut på TeMA hörsel i Örebro 13-15 mars.

  Läs mer
 • Medlemsfakturor för 2018

  Gott nytt år! Idag och imorgon skickas medlemsfakturorna för 2018 ut via mail. Om ni inte får något mail eller vill ändra medlemsuppgifter – hör av er till medlem@svaf.nu. Ibland dyker fakturan upp i skräpposten, så titta där med. Sista betaldatum är den 31 januari. Medlemsfakturor skickas endast ut till personer om varit medlemmar

  Läs mer
 • Skicka in abstract till TeMA Hörsel

  Vid TeMA Hörsel 13-15 mars 2018 i Örebro finns det möjlighet att muntligt eller skriftligt presentera ett abstract. Sista dag för att skicka in abstract är 8 januari 2018. Mer information finns att läsa här.

  Läs mer
 • Remiss vidareutbildning audionomer

  Svenska Audionomföreningen har med stöd av sina medlemmar under 2016 påbörjat ett projekt som syftar till att utveckla ett styrsystem för att systematiskt poängtilldela audionomers vidareutbildning och därmed stärka yrkesgruppens kompetens. Projektet kallas för ”Life-long Learning” och en arbetsgrupp som fått namnet ”Arbetsgruppen för vidareutbildning” har tillsatts. Under hösten 2017 har en remiss utarbetats i

  Läs mer