Funktionsbegrepp för hörapparater

Funktionsbegrepp för hörapparater
 \  Okategoriserat  \  Funktionsbegrepp för hörapparater

Funktionsbegrepp för hörapparater

2014 var SvAf med och uppdaterade dokumentet Funktionsbegrepp för hörapparater. Detta dokument sammanfattar olika funktioner som kan finnas i en hörapparat för att ge ett gemensamt språk kring hörapparatfunktioner för upphandlingsarbete, professesionen inom hörselrehabilitering/habilitering och för att leverantörerna ska kunna konkurrera på lika villkor/förutsättning.

Då teknikutvecklingen ständigt går framåt är det dags för en uppdatering av detta dokument. STAF har redan börjat samordna kring detta arbete och önskar nu ha audionomer med från SvAf. Om du är medlem i SvAf och önskar veta mer om detta arbete eller själv delta så skicka ett mail till info@svaf.nu så vidarebefordrar vi dina uppgifter till arbetsgruppen.

Om man vill titta på dokumentet finns det tillgängligt här.