Statistik audionomer

Statistik audionomer
 \  arbetsmarknaden  \  Statistik audionomer

Statistik audionomer

Statistik över legitimerade audionomer

Nedanstående statistik är hämtad från Socialstyrelsen, Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2016 samt arbetsmarknadsstatus 2015. 

Under 2016 utfärdades 87 st nya legitimationer i Sverige. Av dessa var 60 st kvinnor och 27 st män.

Antal legitimerade audionomer 31 december 2016
Utfärdade legitimationer för personer under 65 år – 1301 st (89 % kvinnor), över 65 år 174 st. (Exklusive personer som avlidit).

Nedanstående statistik är hämtad från Socialstyrelsen, Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2015. 

Under 2015 utfärdades 67 st nya legitimationer i Sverige. Av dessa var 51 st kvinnor och 16 st män.

Antal legitimerade audionomer 31 december 2015
Utfärdade legitimationer för personer under 65 år – 1243 st (88 % kvinnor), över 65 år 159 st. (Exklusive personer som avlidit).

Nedanstående statistik är hämtad från Socialstyrelsen, Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal. Officiell statistik om antal legitimerade (2014) och arbetsmarknadsstatus (2013).

Antal legitimerade audionomer 31 december 2014
Utfärdade legtimationer för personer under 65 år – 1192 st (89 % kvinnor), över 65 år 145 st. (Exklusive personer som avlidit).

Under 2014 utfärdades 65 st nya legitimationer i Sverige. Av dessa var 48 st kvinnor och 17 st män.

Nedanstående statistik är hämtad från Socialstyrelsen, Statistik över hälso- och sjukvårdpersonal 2009-2013Observera att den förstnämnda statistiken ej tar hänsyn till om personerna är yrkesverksamma eller pensionerade.

Antal legitimerade audionomer 31 december 2013
Utfärdade legtimationer för personer under 65 år – 1136 st (91 % kvinnor), över 65 år 135 st. (Exklusive personer som avlidit).

Åldersgrupper (urval) 31 dec 2013
55-59 år – 136 st – 10,7 %
60-64 år – 103 st – 8,1 %
65- år – 135 st – 10,6 %

Antal utfärdade legitimationer
2013 50 st
2012 54 st
2011 53 st
2010 52 st

Antalet legitimerade audionomer under 65 år
(Sammanfattad från informationerna från Socialstyrelsen)
2010 1053 st
2011 1084 st
2012 1108 st
2013 1136 st
2014 1192 st
2015 1243 st
2016 1301 st