Bli medlem

Bli medlem
 \  kontakt  \  Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem i Svenska Audionomföreningen, SvAf

Föreningen har idag ca 500 medlemmar.
Rätt till medlemskap äger den som genomgått eller den som genomgår audionomutbildning.

Ordinarie medlem 350 kr/år.
Studerande och pensionärer 175 kr/år.

Medlemsavgiften betalas för året senast 31/1 till Bg 5597-6682. OCR-nummer ska anges och det går att hitta på medlemsfakturan. Som ny medlem fyller man i kontaktformuläret nedan. En medlemsfaktura kommer sedan att skickas ut via mail.

Som medlem får man 4 nummer/år av vår medlemstidning ”Audionomtidningen” och Hörselskadades Riksförbunds, HRF, tidning ”Auris”.

Som medlem har man även möjlighet att söka stipendium för studiebesök eller för att delta i utbildningar/konferenser.

Betalning efter 31/1 innebär ej reducerad medlemsavgift.

Vill du bli medlem? Fyll i formuläret nedan. De två rutorna ”Termin” och ”Termin och år” behöver endast fyllas i av studenter.

Vid frågor angående medlemsansökan eller medlemsfaktura kontakta Elpida Saridou, medlem@svaf.nu

Namn*

Födelsedatum*
ÅÅÅÅMMDD (ej dina fyra sista siffor).

E-postadress*

Typ av medlemsskap*
Ordinarie medlemStudentPensionär

Gatuadress*

Postnr*

Stad*

Har du varit medlem i SvAf tidigare?*
JaNej

Om ja, har du tidigare haft ett annat efternamn?

Ditt meddelande

Termin
Vilken termin läser du som är student just nu?

Termin och år
Vilken termin och år är det? Ex HT15. Behöver endast fyllas i av studenter.

Klicka här för att ta del av SvAfs hantering av personuppgifter enligt GDPR

Jag har tagit del av hur SvAf hanterar mina personuppgifter och godkänner detta.*