Audionomtidningen

Audionomtidningen
 \  Audionomtidningen

Audionomtidningen

Framsida audionomtidningen

Audionomtidningen

Audionomtidningen – Svenska Audionomföreningens, SvAfs, egna tidning utkommer med 4 nummer/år till föreningens medlemmar och prenumeranter.

Bli prenumerant av Audionomtidningen.

Deadline för annonsmaterial 2024: 16/2, 17/5, 6/9 och 15/11.

Utgivningsdag 2024: 20/3, 20/6, 9/10 och 18/12.


Mer information om deadlines, annonspriser och utgivningsdatum finns här

Vid önskan om att publicera artikel i tidningen vänligen kontakta redaktionen för mer specifik information. För kontaktuppgifter, se nedan.

Ansvarig utgivare:
Maria Hoff, maria.hoff@gu.se

Tidningsansvarig:
Vakant.

Prenumerationsärenden:
Elpida Saridou medlem@svaf.nu

Redaktionen, redaktionen@svaf.nu

Redaktörer:
Tina Ibertsson
Satu Turuhen-Taheri
Ulf Kalla

Annons, annons@svaf.nu

Layout:
Kristina Sporre, k.sporre@sporres.com, Sporre Media AB

Tryck:
Trydells tryckeri.