Audionomtidningen

Audionomtidningen
 \  Audionomtidningen

Audionomtidningen

Framsida audionomtidningen

Audionomtidningen

Audionomtidningen – Svenska Audionomföreningens, SvAfs, egna tidning utkommer med 4 nummer/år till föreningens medlemmar och prenumeranter.

Bli prenumerant av Audionomtidningen.

​Deadline för annonsmaterial 2022: 18 feb, 20 maj, 9 sept och 18 nov.

Mer information om deadlines, annonspriser och utgivningsdatum finns här

Vid önskan om att publicera artikel i tidningen vänligen kontakta redaktionen för mer specifik information. För kontaktuppgifter, se nedan.

Ansvarig utgivare:
Maria Hoff, maria.hoff@gu.se

Tidningsansvarig:
Vakant.

Prenumerationsärenden:
Dorota Kuczynska medlem@svaf.nu

Redaktionen, redaktionen@svaf.nu

Redaktörer:
Azar Zandi
Anna K Lejon
Satu Turuhen-Taheri

Annons, annons@svaf.nu

Layout:
Kristina Sporre, k.sporre@sporres.com, Sporre Media AB

Tryck:
Trydells tryckeri.