Ny SAME-grupp

Ny SAME-grupp
 \  Okategoriserat  \  Ny SAME-grupp

Ny SAME-grupp

Stefan Stenfeldt i Linköping har flaggat för att man avser dra igång en ny SAME-grupp och önskar att ca 2-3 audionomer bör ingå i denna grupp. Känner du dig manad? Skriv en kort motivering med vad just du kan bidra med och inom vilken verksamhet du arbetar idag. Skicka denna till SvAf:s styrelse på medlem@svaf.nu snarast. Är många intresserade så kommer vi göra ett representativt urval utifrån motivationsbreven.