Reviderade stadgar

Reviderade stadgar
 \  Okategoriserat  \  Reviderade stadgar

Reviderade stadgar

Vid det extrainsatta årsmötet 161001 godkändes propositionen som handlade om revision av föreningens stadgar. Då samma proposition även godkändes vid det senaste årsmötet 160512 börjar den nya revisionen av stadgarna gälla from 161001. Stadgarna finns att läsa här. Syftet med revisionen har främst varit att göra stadgarna tydligare.