Hörselrehabilitering i Norden

Hörselrehabilitering i Norden
 \  Okategoriserat  \  Hörselrehabilitering i Norden

Hörselrehabilitering i Norden

”Nordiskt Audiologiskt Sällskap (NAS), som har över 30 medlemsorganisationer, beslutade år 2014 att genomföra en kartläggning av hörselrehabilitering i Norden. Syftet var att få en bild hur hörselrehabilitering och hörapparatutprovning fungerar i de olika länderna. Rapporten innehåller fem delrapporter från de nordiska länderna samt en sammanfattning.” Rapporterna finns att läsa på NAS hemsida.