Remissvar till Socialstyrelsen

Remissvar till Socialstyrelsen
 \  Okategoriserat  \  Remissvar till Socialstyrelsen

Remissvar till Socialstyrelsen

SvAf’s styrelse har i veckan skickat in ett remissvar till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att göra en utvärdering och konsekvensanalys av verksamheten med Fritt val av hjälpmedel. Olika förbund/föreningar har fått möjlighet att inkomma med synpunkter. SvAfs remissvar finns att läsa här.