Delaktighet för alla

Delaktighet för alla
 \  Okategoriserat  \  Delaktighet för alla

Delaktighet för alla

”Delaktighet för alla” – Audiologisk dag 21 november 2016 i Göteborg. I samarbete med Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) och Västra Götalandsregionen. Klicka här för att se programmet.

Nytt för 2016 är att Svenska Audiologiska Sällskapet beslutat att bjuda 10 studenter på konferensavgiften (ej resor etc) för att stimulera deltagandet. Erbjudandet vänder sig till personer som har pågående studier inom det audiologiska området. Styrelsen förbehåller sig rätten att göra ett urval om antalet ansökningar överstiger tio. Du som är intresserad av en gratisplats ska maila en intresseanmälan till SAS sekreterare (agneta.osterman@fs.hrf.se)  senast den 15 augusti 2016. De som fått en gratisplats får besked om detta senast den 1 september.