Remissvar

Remissvar
 \  Okategoriserat  \  Remissvar

Remissvar

SvAfs styrelse har i dagarna skickat in ett remissvar till Socialstyrelsen. Remissvaret gäller Socialstyrelsens förslag till intyg för praktisk tjänstgöring för audionomer utbildade utanför EU och EES. Remissvaret finns att läsa här.