Angående Hjälpmedelsutredningen

Angående Hjälpmedelsutredningen
 \  Okategoriserat  \  Angående Hjälpmedelsutredningen

Angående Hjälpmedelsutredningen

I veckan presenterades Hjälpmedelsutredningen. Med anledning av detta har systemet med Fritt val av hjälpmedel återigen uppmärksammats i media. SvAf skrev för cirka ett år sedan ett remissvar till Socialstyrelsen som relaterar till detta. Remissvaret finns att läsa här. SvAfs styrelse har som plan att direkt efter sommaren påbörja en undersökning bland föreningens medlemmar för att ta reda på vad man tycker om till exempel Fritt val av hjälpmedel. SvAf ska som yrkesförening företräda dess medlemmar och deras åsikter. Tills vidare hänvisar vi till nämnda remissvar och vår etiska kod