Sveriges audionomer, svara på vår enkät!

Sveriges audionomer, svara på vår enkät!
 \  Okategoriserat  \  Sveriges audionomer, svara på vår enkät!

Sveriges audionomer, svara på vår enkät!

Sveriges audionomer, se hit!!

 Svenska audionomföreningen (SvAf) inbjuder dig som är audionom, oavsett om du är medlem eller inte och oavsett var/hur du arbetar, att besvara en anonym enkät (länk nedan). Vår målsättning är att nå ut till så många av landets audionomer som möjligt. Detta utskick når SvAfs medlemmar och kommer även publiceras på Facebook, men du får gärna hjälpa till att sprida enkäten vidare till audionomer du känner. Enkäten stänger om 4 veckor, d.v.s. 1 oktober kl 23:59.

Som ett led i styrelsens arbete vill vi undersöka hur Sveriges audionomer mår och hur vi arbetar på olika sätt. Informationen vill vi använda som underlag i vårt fortsatta arbete med att stärka och utveckla audionomprofessionen. Vi kommer även sammanställa och presentera resultatet på olika sätt.

Enkäten utgörs delvis av frågor som tidigare år gått ut till audionomkåren via Audionombarometern (då som ett samarbete mellan SvAf och SRAT), varav en validerad enkät om psykosocial arbetsmiljö. Denna del blir alltså en uppföljning på det tidigare arbetet.

Gå in och besvara enkäten så snart du kan och hjälp oss att få så hög svarsfrekvens som möjligt. Obs! Enkäten ska endast besvaras en (1) gång per audionom.

Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/C4F5BEF624EE54A6 

Glada hälsningar från SvAfs styrelse,
via ordförande Maria Hoff (maria.hoff@gu.se)