Stipendium

Stipendium
 \  Okategoriserat  \  Stipendium

Stipendium

Som medlem i SvAf kan man söka stipendium. Syftet med dessa är att stimulera audionomers kunskapsutveckling genom exempelvis studiebesök vid annan verksamhet inom audiologi eller deltagande på konferenser. Välmotiverade ansökningar gällande vidareutbildning inom audiologi kan beaktas.

Styrelsen beslutar utifrån det aktuella ekonomiska läget inom föreningen antalet stipendium som kan delas ut. Maxbelopp som kan betalas ut per ansökan är 2000 kronor. Vidareutveckling och/eller nytänkande är av stort värde vid bedömning av ansökningarna. Vid många ansökningar sker prioritering enligt följande:

1. Studiebesök vid annan verksamhet

2. Kurs eller konferensdeltagande med egen presentation

3. Kurs eller konferensdeltagande

För utförligare information se följande länk för Kriterier/policy

Ansökan skickas till SvAfs ordförande – satu.taheri@gmail.com
Ansökan ska vara styrelsen till handa senast den 1 februari och 1 augusti och behandlas därefter inom två månader. Ansökningar beviljas ej på redan genomförda resor.