Remiss vidareutbildning audionomer

Remiss vidareutbildning audionomer
 \  Okategoriserat  \  Remiss vidareutbildning audionomer

Remiss vidareutbildning audionomer

Svenska Audionomföreningen har med stöd av sina medlemmar under 2016 påbörjat ett projekt som syftar till att utveckla ett styrsystem för att systematiskt poängtilldela audionomers vidareutbildning och därmed stärka yrkesgruppens kompetens. Projektet kallas för ”Life-long Learning” och en arbetsgrupp som fått namnet ”Arbetsgruppen för vidareutbildning” har tillsatts. Under hösten 2017 har en remiss utarbetats i syfte att bjuda in aktörer inom svensk hörselvård att lämna sina synpunkter. Remissen går att läsa under medlemssidorna.