Pågående rikskonferens

Pågående rikskonferens
 \  Okategoriserat  \  Pågående rikskonferens

Pågående rikskonferens

Idag har SvAfs årsmöte genomförts. Ida Hansson och Anna Kennryd avtackades för sin tid i styrelsen. Tack! De nya ledamöterna som valts in är Henrietta Nilsson, Audium Stockholm och Elisabet Sundewall Thorén, Eriksholm research centre i Danmark. På årsmötet klubbades bl a bifall om styrelsens proposition om förslag på uppdatering av föreningens stadgar. För att dessa förändringar ska träda i kraft krävs ett bifall på nästkommande årsmöte. Detta årsmöte kommer att genomföras som ett extra årsmöte i Stockholm till hösten. Mer information om detta kommer. Årsmötets protokoll kommer att läggas upp under medlemssidorna när det justerats.

På hemsidan kommer presentationerna från föreläsningarna att läggas upp kontinuerligt när de kommit oss tillhanda. Håll utkik på den här sidan.