Nominera till Hedersgaffeln och skicka in motion

Nominera till Hedersgaffeln och skicka in motion
 \  Okategoriserat  \  Nominera till Hedersgaffeln och skicka in motion

Nominera till Hedersgaffeln och skicka in motion

Det är hög tid att skicka in en nominering till 2017 års Hedersgaffeln. Vi tar emot nomineringar via info@svaf.nu senast slutet av mars.

Det är även hög tid att skicka in en motion till årsmötet 3 maj i Uppsala. I din motion föreslår du något du tycker att styrelsen ska arbeta med under kommande år. Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om – har du fler ämnen? Skriv flera motioner! Beskriv nuläget, problemet eller behovet, ange ditt förslag till lösning och dina argument för detta samt eventuellt kostnadsförslag. Avsluta med din (och dina eventuella kollegors) namn, datum och ort samt medlemsnummer (finns på din senaste medlemsavi). Maila motionen till info@svaf.nu före den 3 mars.