Missade du webbinariet och årsmötet?

Missade du webbinariet och årsmötet?
 \  Okategoriserat  \  Missade du webbinariet och årsmötet?

Missade du webbinariet och årsmötet?

Den 25 april höll SvAf ett lyckat webbinarium där inbjuden föreläsare Keiran Joseph från British Academy of Audiology (BAA, SvAfs motsvarighet i Storbritannien) berättade om hur BAA arbetar för att stärka audionomprofessionen och i slutändan förbättra för personer med hörselskada. Det var mycket inspirerande och intressant. För er som missade det är det möjligt att ta del av åhörarkopiorna från Keirans presentation på medlemssidorna.

SvAfs årsmöte 2024 hölls direkt efteråt med en avslutande presentation och diskussion kring SvAfs enkät Hur mår audionomen idag? och det spelades in. Kunde du inte delta men är intresserad av att veta vad som diskuterades så kan du ta del av inpselningen under medlemssidorna. Även årsmötetprotokollt kommer strax finnas tillgängligt.

SvAf tackar alla som på olika sätt bidragit under det gångna verksamhetsåret och till er som medverkade under mötet!

/Maria Hoff, ordförande SvAf