Information efter Rikskonferensen

Information efter Rikskonferensen
 \  Okategoriserat  \  Information efter Rikskonferensen

Information efter Rikskonferensen

Åhörarkopior från föreläsningarna kommer att läggas upp på konferensens hemsida. Nästa år anordnas TeMA Hörsel i Örebro 15-18 mars. Under konferensen delades årets Hedersgaffel ut till Ann-Marie Andela, Hörselverksamheten Mölndal. Vid SvAfs årsmöte valdes Pauline Gyllengahm, Dorota Kuczynska och Elin Humlebäck in i SvAfs styrelse. Samtidigt avgick Barbro Frindberg, Sofia Scheefe och Pennie Hertzman. Som nämndes under konferensen finns flera aktiva arbetsgrupper med koppling till SvAf. Information från dessa finns att läsa under Medlemssidorna.