Audionomtidningen

Audionomtidningen
 \  foreningen  \  Audionomtidningen

Audionomtidningen

Framsida audionomtidningen

Audionomtidningen

Audionomtidningen – Svenska Audionomföreningens, SvAfs, egna tidning utkommer med 4 nummer/år.

​Deadline för annonsmaterial 2023: 17/2, 19/5, 8/9 och 17/11.

Utgivningsdag 2023: 22/3, 21/6, 11/10 och 20/12.
Vid önskan om att publicera artikel i tidningen vänligen kontakta redaktionen för mer specifik information och deadline. För kontaktuppgifter, se nedan.

Ansvarig utgivare:
Satu Turunen-Taheri, satu.taheri@gmail.com

Tidningsansvarig:
Maria Hoff

Prenumerationsärenden:
Dorota Kuczynska, medlem@svaf.nu

Redaktionen, redaktionen@svaf.nu

Redaktörer:
Heléne Hjertman
Anna K Lejon
Linnéa Ehliar

Annons, annons@svaf.nu

Layout:
Kristina Sporre, k.sporre@sporres.com, Sporre Media AB

Tryck:
Trydells tryckeri.