Framtidsgruppen

Framtidsgruppen
 \  medlemssidor  \  Framtidsgruppen

Framtidsgruppen

Framtidsgruppen

Framtidsgruppen är en fristående arbetsgrupp som samarbetar med SvAf och ursprungligen är initierad av SvAf.

Vi önskar att både kortsiktigt och långsiktigt driva frågor som gynnar vår yrkeskår. Vi vill skapa en möjlighet för audionomkåren att få en mer samlad och därmed också starkare röst utåt.
Kontakt: framtidsgruppen.audionom@gmail.com

”Psychosocial work environment among Swedish audiologists”. International Journal of Audiology 2013; 52: 151–161.

”Occupational stress among Swedish audiolgists in Clinical practice: Reasons for being stressed”. International Journal of Audiology, Published online: 22 Apr 2016.

Vi som är med i framtidsgruppen är:

Reza Zarenoe, Stockholm
Lucas Holm, Lund
Sofie Lood, Malmö
Josefina Larsson, Stockholm
Satu Turunen-Taheri, Stockholm